El Hank escarpment stretching out over hundreds of kilometers towards the SW from here. Resistant carbonate (mostly dolomites) rocks with shaley sandy interbeds.

De klif van El Hank dat zich voortzet over 100-den kilometers naar het ZW van hier. Harde carbonaat (vnl. dolomieten) lagen afgewisseld met zachtere schalies en zandstenen.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.