The Chegga fort courtyard: the SW corner. The rooms with the domes on top were presumably occupied by the officers. Larger rooms on the North side were the rooms for the common folk. The domes increases the amount air to heat up so were significantly cooler than the low ceilinged rooms. During our stay in Chegga I occupied the room directly to the right of the gate (with Landrover in front).

Het binnenhof van het Chegga fort: de ZW hoek van het fort. De kamers met een koepeltje erboven werden kennelijk door de officieren gebruikt terwijl de manschappen ondergebracht waren in grotere kamers aan de N-kant van het fort. De koepels maken dat er meer lucht in de kamers is wat langer neemt om opgewarmd te worden. De koepelkamers waren beduidend koeler dan de kamers met lagere plafonden. Gedurende ons verblijf in Chegga gebruikte ik de kamer direct rechts van de poort met de Landrover ervoor.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.