View towards the NE from the across the oued which holds the watersource. The rock engravings are on the first benches of lighter coloured rocks along the oued.

Gezicht op het fort naar het NO toe en over het oued waar de rotsgravures zijn. De rots gravures bevinden zich op het eerste lichter gekleurde gesteente langs het oued.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.