Another view towards the NE from higher up on the escarpment. The featureless plain below and behind the fort is the sebkha.

Een ander gezicht op het fort naar het NO toe en van hogerop de klif. De kale vlakte achter het fort is sebkha.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.