Our crew filling the camp cistern from the holding basin.

Onze mensen vullen de watertank voor het kamp vanuit de betonnen bak.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.