Aaah.... how peaceful: greenery (in a land of only browns and ochres) at the watersource with small birds flitting about. The concrete holding pond is clearly visible.

Aaah....., hoe vredig: groen in een land met alleen maar bruine en oker tinten, groeiend in en rondom het bronnetje met kleine vogeltjes die alles verlevendigen. De betonnen bak om het water op te vangen is duidelijk zichtbaar.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.