Detail with Giraffes and wild Bovines and an enigmatic creature at the bottom of the slab: a jumping animal of some sort?

Detail met giraffen, wilde runderen en een raadselachtige creatie laag op de gesteente plaat: een beest wat weg springt???

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.