Another detail with the Giraffes and the wild Bovines and an enigmatic creature at the bottom of the slab: a jumping animal of some sort? Also some other engravings he subject of which is unclear. Also the unnatural lengthening of the limbs of the bovine is clearly illustrated here.

Nogmaals het detail met giraffen, wilde runderen en een raadselachtige creatie laag op de gesteente plaat: een beest wat weg springt??? Ook bovenin de plaat andere gravures waarvan het doel niet duidelijk is. Ook is de onnatuurlijke verlenging van de poten van her rund hier duidelijk.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.