A big bovine and in front of it a clear Ostrich with in front of that something with three lobes. But under the ostrich the only ocurrence of a human form.

Een groot rund met daarvoor duidelijk een struisvogel. Daarvoor iets met drie plooien. Maar onder de struisvogel de het enigste voorkomen van een menselijke figuur.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.