The big bovine with the unnatural lengthening of the legs, typical of the Tazina style, plus other scratchings that are unclear.

Het grote rund met de onnatuurlijke lange poten dat typisch is voor de Tazina stijl..

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.