A closer look at where the fort and the watersource are located relative to each other. NB: North is to the bottom of the photograph.

Een betere kijk hier op de relatieve positie van Fort en het waterbronnetje. Let op: Noord is naar de onderkant van de foto.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.