An even more detailed Google Earth view of the Bordj environs. Note the small cemetery to the right of the "piste" that leads up the escarpment from the sebkha.

Een nog meer gedetailleerde blik op de omgeving van de Bordj. Aan de rechterkant van de "piste" dat leidt vanuit de sebkha op de klif ligt een kleine begraafplaats.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.