Chegga Bordj is located on the first bench of the El Hank escarpment. This is the first resistant rocky ledge in the Precambrian sediments of the Taoudenni Basin unconformably overlying the much older metamorphic and igneous rocks of the Dorsale Regueibat on which the sebkha is located. NB: North is to the bottom of the photograph.

Chegga Bordj bevindt zich op de eerste klif van de El Hank rotswand. Dit is de eerste harde bank in de Precambrische sedimenten van het Taoudenni Bekken dat discordant ligt over de veel oudere metamorfische en stollingsgesteenten van de Dordale Regueibat waarop de zoutvlakte ligt. Let op: Noord is naar de onderkant van de foto.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.