Filling the cistern bucket by bucket takes time! Pumping did not work: too much sediment came with it.

Maar het vullen van de tank met een emmer gaat langzaam. Een pomp werkte niet vanwege al het sediment wat meekwam.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.