Current ripple marks is testimony of moving water in the Precambrian when this sand was laid down. This sandstone layer holds most of the rock engravings in this area.

Stroom ribbels getuigt van stromend water in het Precambrium toen dit zand werd neergelegd. Het is in deze zandsteen waarin de meeste gravures zijn gemaakt.

Closing of this window returns you to the Chegga page.
Het sluiten van dit venster brengt u terug naar de Chegga pagina.